Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • 1-Taraflar
 • Adosin Turizm Ltd. Şti kısaca ” ADOSİN Turizm ” olarak anılacaktır.
 • 2-Konu İşbu sözleşme ile taraflar; Uçuş öncesi ve sonrası, kendilerince belirlenen adreslerden havaalanlarına ve tersi istikamete transferi hizmetinin sağlanması, bu hizmetin bedel karşılığı Adosin Turizm Ltd. Şti tarafından ifa edilmesi konularında aşağıdaki sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşmışlardır.
 • 3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri
 • 3.1. Sözleşme bedeli KDV dahildir.
 • 3.2. Acente gerekli durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile araç tipini aynı segment araç tipi ile değiştirebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
 •  4-Transfer Tipi: Tek Yön(Tek/Çift Yön)
 •  5-Araç Tipi: Müşterinin seçtiği araç tipi (Binek,Mini)
Binek      : İnsignia & Audı
Minivan   :  Vito & Carevella
Minibüs  : Sprinter & Crafter

Araçlar son model olacaktır. En düşük araç 2015 model kullanılacaktır.

 •  6-Kişi Sayısı: Kişi sayısını müşteri belirtmek zorundadır.
 •  7-Genel Hükümler
 • Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.
 • Müşteri işbu sözleşmeye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 48(Kırk sekiz) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Dini ve milli bayramlarda, yılbaşı ve sair resmi tatil günlerinde transfer saatinden en geç 72(yetmiş iki) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon müşteri tarafından transfer saatinden en geç 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda müşteriye bedel iadesi yapılır. Daha geç yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz. Transfer hizmeti esnasında kalkış noktasından varış noktasına kadar yol boyunca izlenecek güzergâh; trafik, yol durumu ve sair kriterler göz önüne alınarak münhasıran ADOSİN Turizm tarafından belirlenir. Müşterinin bu güzergâhı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda yolcunun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğranması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilir. ADOSİN Turizm belirtilen iki güzergah arası belli bir noktaya ulaştırmakla yükümlüdür.
 • ADOSİN Turizm Transfer işlemi esnasında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 15 kg bagaj hakkı vardır. Yolcudan alınmış değer beyanı yapılmayan bagajların kaybı ya da hasarı durumunda, hizmet bedeli maddi ve manevi tazminat olarak isteme hakkı müşteriye doğmaz. Müşteri transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Mezkûr maddelerin bagajdan tahliyesi esnasında aşağıda da belirtilen 15 (onbeş) dakikalık sürenin aşılması, bu sebeplerle transferin gerçekleşmemesi veya kaybedilen süre sebebiyle müşterinin uçuşa yetişememesi durumlarında bedel iadesi yapılmaz. Ayrıca bu durumlarda müşteri, ADOSİN Turizm’e karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum Transfer Yolcu ( ADOSİN Turizm) tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; Transfer Yolcu’un (ADOSİN Turizm)  bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan müşteri tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır. Müşterinin evcil hayvan transferi talepleri ve taşınacak evcil hayvanın türü hizmetin online olarak satın alınması sırasında müşteri tarafından bildirilecektir. Söz konusu bildirim olmadan hayvan transferi yapılmaz. Yanında yetişkin müşteri olmadan tek başına hayvan transferi yapılmaz. Bu koşullarla transfer edilecek hayvan, ancak her türlü sorumluluk müşteriye ait olmak üzere, özel kafesi içinde, Transfer Yolcu ( ADOSİN Turizm)  personelinin araç içinde belirlediği bölümde taşınabilir. T.C. yasalarına göre edinilmesi, bulundurulması, transferi hukuka aykırı olan hayvanların transferi hiçbir koşulda mümkün değildir. Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; Transfer Yolcu transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Transfer saatinden itibaren 20 (yirmi) dakikalık gecikme makul gecikme sayılacaktır. 20 (yirmi) dakikayı aşan gecikme durumunda müşteri aracı beklemek zorunda değildir. Bu durumda transfer bedeli müşteriye iade edilir. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 20 (yirmi) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk Transfer Yolcu’a ( ADOSİN Turizm)ait değildir. 20 (yirmi) dakikanın bu şekilde aşılması ve müşterinin aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz.Müşteri transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Müşterinin transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde Transfer Yolcu’ca (ADOSİN Turizm)tahsis edilen araç müşteriyi 10 (on) dakika beklemekle yükümlüdür. 10 (on) dakika sonunda müşterinin bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Transfer noktasında Transfer Yolcu Adosin Turizm Ltd. Şti personelinin aracı terk ederek bagaj, evcil hayvan kafesi taşıma, transfer edilecek yolcuya araca kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. On iki yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan yapılmayacaktır. Refakatçinin alındığı noktaya geri transferi, web sitesinde geri dönüş hizmetini satın almasına bağlıdır. Transfer edilecek müşteriyle birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus müşteri tarafından hizmeti online satın alımı esnasında bildirilecektir.
 • Müşterinin hizmeti online olarak satın alırken belirtmesi durumunda, tahsis edilecek araç içine bir adet bebek koltuğu 20 TL karşılığında Transfer Yolcu (ADOSİN Turizm)tarafından yerleştirilecektir.
 • 8-Mücbir Sebep
 • Tarafların kendilerinden kaynaklanmayan her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri, savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar sonucu, işbu sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda; sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesine kadar işbu sözleşme askıda kalacaktır. Sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesiyle sözleşme tekrar yürürlüğe girecektir. Mücbir sebepler neticesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi diğer tarafa fesih veya tazminat hakkı tanımaz.
 • 9-İptal Şartları ve Diğer Hükümler Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için bankaya ya da Transfer Yolcu’ a ( ADOSİN Turizm) yapılan başvurular geçersizdir.
 • 10-Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü itilafların hallinde TC Kanunları uygulanacak ve Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • 11-Yürürlük Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan yolcu(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup online rezervasyon yapması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve sair TC mevzuatı maddeleri uygulanır. Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tamamını, hareket tarihi ve saatini, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununu, internet sayfasındaki bilgileri okuyup, anlayıp, kabul ederek bir nüshasını teslim aldım.
 • bursa-transfer.com üzerinden rezervasyon yapan her kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • Adosin Turizm Ltd. Şti

 

Copyright 2017. Tüm Hakları Saklıdır